Minden páros héten pénteken 18 órától kezdődik a női bibliakör, amelynek tagjai a Szentírás fényében beszélgetnek a keresztyén hit egyes kérdéseiről.