Története

Jézus Krisztus egy jelentéktelen kis faluban született, közel 2000 évvel ezelőtt. Körülbelül 33 éves volt, amikor egy koncepciós per során elítélték és kivégezték, de a halálát követő harmadik napon feltámadt.

Jóllehet 2000 év telt el azóta, hogy Jézus a földön járt, tanításai még ma is rendkívül időszerűek. Legfontosabbak éppen az élet és a halál értelmének a kérdését érintik. Van-e az életnek értelme? Mi van a halál után? Jézus világos és megbízható válaszokat adott ezekre a kérdésekre.

De kicsoda Jézus?

Jézus nem mindennapi életmódja és tanítása kétféle reakciót váltott ki kortársaiból. Az egyik tábor fenntartás nélkül követte őt, a másik tábor ellene fordult, de senki nem értette egészen, hogy kicsoda Ő. Jézus azt állította, hogy benne teljesedett be mindaz, amit az ószövetségi próféták évszázadokkal előtte a Messiásról jövendöltek. Kijelentette, hogy Ő az Istenhez vezető egyetlen út:

Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis én általam. (János evangéliuma)

Sokan egy világvallás megalapítójának tekintik Őt, Buddhával vagy Krisnával egyenrangú személynek gondolják. Jézus azonban önmagát Isten Fiának tartotta. Aki az igazságot keresi, annak mérlegelnie kell ezt! Ha Jézus önmagára vonatkozó állításait vizsgáljuk, kénytelenek vagyunk belátni, hogy épelméjű ember csak akkor állít önmagáról ilyen dolgokat, ha teljesen bizonyos igazában. Jézus személye 20 évszázad múltán is döntés elé állít bennünket: vagy nem vesszük figyelembe, hogy kinek vallotta magát, vagy pedig Istenünknek fogadjuk el, és követjük Őt.

Nem csak élete, halála is rendkívüli volt. Jézus azt állította, hogy halála is része annak a küldetésnek, amelyet az Atya rábízott. Azt tanította, hogy születésének, életének, halálának egy célja van: megváltani az embereket a bűn rabságából.

A bűn azt jelenti, hogy az ember elfordult Istentől, és saját útján kezdett járni. Ez a lázadás folytatódik személyes életünkben mindig, amikor felülkerekedik bennünk az önzés és visszaélünk azzal az élettel, amelyet Istentől ajándékba kaptunk. Tapasztalatból tudjuk, hogy amikor egy kapcsolat megromlik, csak az segít, ha az egyik fél megteszi az első lépést a másik felé. Ezt az első lépést Isten tette meg felénk! Erre az a bizonyíték, hogy Fiát adta a mi bűneinkért.

Jézus halála tette lehetővé az Isten és ember között megromlott kapcsolat helyreállását.

Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Római levél)

Jézus körül a rendkívüli események ezzel nem értek véget. Jézus feltámadt a halálból! Feltámadása a bizonyíték arra, hogy Isten elfogadta váltsághalálát, amit helyettünk vállalt magára. Ennek alapján ajánlja fel Isten a bűnbocsánatot és az örök életet minden embernek. Ezért Jézus Krisztus a világ egyetlen reménysége! Jézus ma is él és Ő képes rá, hogy megváltoztassa bárki életét! Hív minket, hogy kövessük őt, és nyerjünk erőt Tőle Isten előtt felszabadult életet élni.

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én meg-nyugvást adok nektek. (Máté evangéliuma)

Jézus szenvedése, váltsághalála és feltámadása teszi majd lehetővé a teremtett világ helyreállítását. Mindezért Jézus Krisztust illeti meg a legnagyobb tisztelet. A valódi keresztyének örömmel várják Jézus dicsőséges visszajövetelét, azon a napon minden nép és minden ember előtt nyilvánvaló lesz, hogy Jézus Krisztus Úr! Kérjük, gondolja végig az életét és fogadja el azt a kegyelmet, amit Isten minden embernek szeretettel kínál fel Jézusban!

Forrás: kecskemetibaptista.hu