„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” (Apostolok Cselekedetei 16,31)

Gyülekezetünk 2006-ban alapult azzal a céllal, hogy felragyogtassa azt az igazságot: a Jézus Krisztusban való hit által üdvösségünk, örök életünk van. Istentiszteleteink középpontjában tehát az Úr Jézus Krisztus áll, s az a vágyunk, hogy Szentlelke által vezesse közösségünket.

Mint missziói gyülekezet arra törekszünk, hogy betöltsük az Úr Jézus által kapott missziói küldetésünket, s mint Debrecen egyik legfiatalabb református gyülekezete tudjunk lelki otthont nyújtani az érdeklődő, Istent kereső emberek számára. Arra törekszünk, hogy aki betér hozzánk, egy nyitott, befogadó közösséget találjon, ahol jól érzi magát. Ezt a célt szolgálja az is, hogy istentiszteleteink után teázás mellett lehetőség van beszélgetésre, egymás jobb megismerésére.

Óévi istentisztelet után pezsgővel koccintottunk

Fiatal gyülekezetünk számára nagy lehetőséget jelent, hogy Debrecen belvárosában a 2-es villamos Nádor utcai megállója mellett a város egyik legmodernebb templomával rendelkezünk. Az épület gyülekezetünk logójában is látható, felette pedig egy szárnyait kitáró galamb van. A Kertai László által tervezett organikus templomunk egyik fő jellegzetessége, hogy  szárnyait széttáró, galamb formája van.

A galambról először az özönvíz kapcsán olvashatunk a Bibliában (1Móz 8:6-11). A Nóé által kiküldött, majd a bárkájához visszatérő galamb olajfalevelet hozott a csőrében annak jeléül, hogy az özönvíz visszavonul. A galamb olajággal a csőrében így lett Isten és az ember megbékélésének, és a földi élet újjászületésének a jele.

Ugyanakkor a galamb volt az Ószövetség egyetlen tiszta madara, ezért fel is lehetett áldozni. E tiszta állatból lett az Újszövetségben a Szentlélek szimbóluma. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. És hang hallatszott a mennyből: “Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” (Mt 3,16-17) 

A Szentlélek, békességet teremt bennünk és közöttünk, alázatos, szelíd. Ahogyan Jézus a galambról is ezt mondja: „Legyetek szelídek, mint a galambok!” (Mt 10,16).

A Szentlélek az Örökkévaló Isten szabad és független jelenléte. Bárhol, bármikor, bárkiben, a szeretet, a bölcsesség, a józanság Lelke, maga Isten.

Gyülekezetünk vágya, hogy templomunk ne csak formájában mutasson a Szentlélekre, hanem mi mindannyian, akik a gyülekezethez tartozunk, lehessünk a bennünk élő Szentlélek temploma.