Keresztelés bejelentése

A keresztelési szándékot a gyülekezet lelkipásztoránál szükséges bejelenteni, lehetőleg a keresztelés előtt legalább két héttel, valamint kérjük a mellékelt űrlap kitöltését és beküldését vagy behozatalát:

Keresztelőt bejelentő adatlap (pdf)

 

Keresztelés a Füredi úti református gyülekezetben

Szeretettel várjuk a gyermekeiket megkeresztelni szándékozó családokat, és azokat a felnőtteket is, akik maguk döntenek a keresztség mellett.

Az előzetes bejelentkezést követően a lelkipásztor készíti fel a szülőket és a keresztszülőket a vállalt hivatásukra, illetve felnőtt-keresztség esetén a konfirmációi fogadalomtételre.

A keresztelésre a gyülekezet közösségében, a délelőtti istentisztelet elején, ünnepélyes, emlékezetes keretek között kerül sor. A keresztelői istentisztelet menetéről bővebben az alábbi link alatt lehet olvasni: A keresztelői istentisztelet menete

 

A keresztelés alapja: Az Úr Jézus Krisztus parancsa

Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát, amely írva található Máté evangéliumának 28. részében a 19-20 versekben:

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

A keresztelési felkészítés

A keresztelési felkészítés célja egyrészt a keresztség jelentőségének átbeszélése, másrészt pedig a keresztelési alkalom gyakorlati tudnivalóinak megismerése.

A keresztség az Úr Jézus Krisztushoz kapcsol, ily módon a megkeresztelt személy az Úr szövetséges népének, az Egyháznak a tagja lesz. Egyik hitvallásunk, a II. Helvét Hitvallás szerint a keresztség “Isten gyermekeivé való fogadtatásunk örök pecsétje” (XX.2.). Aki meg van keresztelve, az Jézus Krisztus tulajdona.

Mivel azonban az Úr Jézus Krisztus az embert nem akarja saját döntése nélkül egyházának közösségében tartani, szükséges, hogy a gyermek – miután felnövekedik – a konfirmáció alkalmával önként magára vállalja azt, amit szülei és keresztszülei a keresztelés alkalmával fogadtak. Ezért fontosa az, hogy a gyermek megtudja, hogy megkeresztelték, és hogy a gyülekezetben nevelkedjen, vegyen részt a gyülekezet gyermek-alkalmain és az istentiszteleteken. A gyülekezet a gyermek-istentiszteletek, hitoktatás tartásával, konfirmációi előkészítővel segítséget ad a családnak a gyermek hitben való nevelésében. A gyülekezet a gyermekről nem feledkezik el, életét és fejlődését imádságával és szolgálatával kíséri. Viszont a Szülők és a keresztszülők fogadalom szerinti kötelessége gyermekeiket elvezetni a gyülekezeti alkalmakra.