AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  „SZAKMAI VEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSA – RRF-1.1.2-21-2022-00041”

Előzmények:

A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című, RRF-1.1.2-2021 pályázati felhívásra. A támogatási kérelmet a Miniszterelnökség pozitív támogatásban részesítette.

Pályázat címe:„Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség bölcsődefejlesztése”

Projekt azonosító:RRF-1.1.2-21-2022-00041

Ajánlatkérő adatai:

Név:

Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség

Székhely

4027 Debrecen, Füredi út 39.

Adószám:

18626159-1-09

Képviselők neve:

Dr. Pótor Áron lelkipásztor és Andorca Emil főgondnok

Kapcsolattartó:

Elérhetőség:

Dr. Pótor Áron lelkipásztor

debrecen-furedi.ut@reformatus.hu +36 30 6782502

Egyházközségünk a projekthez kapcsolódóan ajánlatot kér az alábbi szakmai feladatok ellátására:

„SZAKMAI VEZEZŐI FELADATOK ELLÁTÁSA – RRF-1.1.2-21-2022-00041”

Előzmények:

Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség által megvalósítandó projekt célja egy (összesen) 28 férőhelyes, két csoportszobás, új bölcsődei intézmény létrehozása 4027 Debrecen Füredi út 39. (21449/54 hrsz) és 4027 Debrecen, Nádor u. 4. (hrsz 21244) ingatlanokon.

A fejlesztés eredményeként egy cca. 296 m2 hasznos nettó alapterületű, új, akadálymentes, energiahatékonyan működő bölcsődei épület, továbbá játszóudvar kerül megépítésre, kapcsolódó terület rendezéssel, infrastrukturális és közműcsatlakozásokkal, parkolók kialakításával.

A kivitelezés jelenleg folyamatban van. A kivitelezési tevékenység lezárására 2024.05. hónapban kerül sor, ezt követi a használtba vételi engedély és a működési engedély megszerzése, eszközbeszerzések lezárása. A bölcsőde megnyitásának tervezett dátuma: 2024.09. hó. A projekt lezárására 2024.12.31. napon kerül sor.

Ajánlat tárgya, ellátandó feladatok ismertetése, határidők:

Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség számára a „Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség bölcsődefejlesztése” című RRF-1.1.2-21-2022-00041 azonosítószámú projekt keretében az új bölcsőde elindításához szükséges szakmai vezetői tevékenység ellátása, az alábbiak szerint

·         az újonnan létrejövő bölcsődei intézmény szakmai felkészítése a működésre;

·         a projektben vállalt módszertani fejlesztési elemek kidolgozása, adaptálása az új bölcsőde működési környezetébe (különösen a kisgyermekek környezeti nevelése tárgyban);

·         tudásmegosztás a munkatársak irányába (elméleti és gyakorlati elemekkel);

·         eszközlista aktualizálása, egyeztetése a Családbarát Magyarország Központtal

·         eszközbeszerzések koordinálása szakmai szempontok alapján;

·         eszközök elhelyezésének irányítása

·         az újonnan létrejövő bölcsődei intézmény szakmai programjának kidolgozása, egyeztetése a Családbarát Magyarország Központtal

·         működési engedélyezési eljárás koordinálása (szakmai szempontból)

·         a bölcsőde kisgyermekekkel való feltöltésének koordinálása

·         a bölcsőde működéséhez szükséges humán-erőforrás kialakítása (javaslattétel, részvétel a kiválasztási eljárásban)

·         a projekt szakmai adminisztrációjának ellátása, projekt szakmai vállalások nyomon követése

·         rendelkezésre állás a hatósági vagy a közreműködő szervezet által végrehajtott helyszíni ellenőrzések alkalmával

A szakmai vezetői feladatok ellátására 2024.03.22. és 2024.12.31. közötti időszakban kerül sor, megbízási szerződés keretében kerül sor, amely az Egyházközség és a nyertes ajánlattevő között jön létre. Az Egyházközség a munkavégzés ellenértékeként bruttó bért fizet. A bérszámfejtési feladatok ellátását követően az Egyházközség a bruttó bér utáni járulékokat megfizeti.

A munkavégzés helyszíne: 4027 Debrecen, Füredi út 39. (21449/54 hrsz) és 4027 Debrecen, Nádor u. 4. (hrsz 21244) (egymással szomszédos ingatlanok)

Szakmai alkalmasság megállapítása

Ajánlatkérő a szakmai alkalmasság megállapításához előírja, hogy a teljesítésben résztvevő szakemberek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezzenek.

– felsőfokú végzettség (intézetvezető, vagy szakoktató, vagy védőnő, vagy felsőfokú szociális alapvégzettség, vagy pedagógus végzettség) VAGY csecsemő és-kisgyermeknevelő (BA), VAGY bölcsődei szakgondozó (OKJ), VAGY csecsemő és kisgyermek gondozó (OKJ), VAGY csecsemő és kisgyermeknevelő gondozó (OKJ), VAGY csecsemő és gyermeknevelő gondozó (OKJ) végzettség.

– ÉS legalább 3 év, a gyermekvédelem, VAGY a szociális ellátás, VAGY a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

Az ajánlatok elbírálása, benyújtása

Döntéshozatali szempont: összességében a legelőnyösebb (legalacsonyabb értékű) ellenszolgáltatás

Ajánlattételi határidő: 2024. március 21.

Ajánlattétel módja: Kérjük, hogy ajánlatukat a jelen Ajánlatkérés mellékleteként kiadott ajánlati adatlap kitöltésével készítsék el, az árakat magyar Ft-ban megadva, cégszerűen aláírva.

Az ajánlatok benyújtására személyesen és/vagy postai úton és/vagy elektronikus úton is lehetőség nyílik. (Postai úton és/vagy személyesen: ajánlatkérő címén (ld. fent) Elektronikusan történő benyújtás esetén ld. fenti email cím)