Dr. Pótor Áron

1981-ben születtem Kisvárdán. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumban érettségiztem, a 2003/04-es tanévben a lipcsei egyetem teológiai karán voltam ösztöndíjas teológiai hallgató, majd 2008-ban szereztem lelkészi diplomát. A Debreceni Egyetem Közgazdasági- és Gazdaságtudományi Karán közgazdász-gazdálkodási szakon folytattam osztatlan képzésben egyetemi tanulmányokat, ahol 2013-ban tettem záróvizsgát. Doktori tanulmányaimat 2008 őszén kezdtem el a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Czeglédy Sándor teológiai munkásságának alapvonásai című disszertációmat 2017. február 2-án védtem meg magna cum laude eredménnyel, amelyért a Szentháromság Istennek adok hálát.

2007-ben kötöttem házasságot Páter Katalinnal. Házasságunkat kegyelmes Istenünk két fiúgyermekkel áldotta meg: 2009-ben született Áron Márk, 2011-ben pedig Benjamin.

2008 novemberétől az Újlétai Református Egyházközség lelkipásztora lettem, 2017 augusztusától pedig a Debrecen-Füredi úti gyülekezetben szolgálok. Az itt végzett szolgálatomat az alábbi ige alapján igyekszem végezni, amely ige alapján első szolgálatom alkalmával is prédikáltam: “Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről.” (1Kor 2,2) Ehhez Istentől kérek erőt és áldást.