Gyülekezetünk túlnyomórészt a gyülekezeti tagok perselypénz-adományai és egyházfenntartói járulékbefizetései által tartja fenn magát.

Perselypénz

Az istentiszteleteken adott név nélküli, önkéntes adomány.

Egyházfenntartói járulék

Mértékére a presbitérium határozata az iránymutató, ami az éves jövedelem 1%-ában határozza meg az évi egyházfenntartói járulék nagyságát. Ezt a bejárati asztalon található csekken, átutalással (OTP 11738008-20899125), illetve személyesen lehet egy összegben vagy részletekben befizetni.

Presbitériumunk ezúton is köszönet mond gyülekezeti tagjaink adományaiért, s hálásan köszönjük testvéreink gyülekezetünkért hozott jövőbeli anyagi áldozathozatalát!